Chương trình Giáo dục Tiền tệ Hoa Kỳ

Chương trình Giáo dục Tiền tệ Hòa kỳ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người sử dụng đồng Đô la Mỹ trên khắp thế giới có thể tiếp cận được chương trình giáo dục, đào tạo và thông tin về tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang.

Nguồn tài liệu

Quý vị đang tìm hiểu thông tin về cách kiểm tra các đặc điểm an ninh trên đồng tiền Hoa Kỳ? Chương trình Giáo dục Tiền tệ Hoa Kỳ sẽ đem đến nhiều nguồn tài liệu giáo dục và đào tạo miễn phí. Vui lòng lưu ý, một số nguồn tài liệu này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Tài liệu để Tải xuống – Có sẵn các tài liệu miễn phí để tải xuống bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Mô-đun Đào tạo Trực tuyến – Mô-đun tương tác này có sẵn bằng tiếng Anh, giải thích cách kiểm tra các đặc điểm an ninh trên các đồng đô la Mỹ thật và cách phát hiện các đồng tiền nghi là giả.

Video – Học cách kiểm tra các đặc điểm an ninh trên đồng đô la Mỹ bằng các video sinh động. Có sẵn phụ đề tiếng Việt.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để xác thực đồng đô la Mỹ?

Cách tốt nhất để xác định một tờ tiền giấy là thật hay giả là dựa vào các đặc điểm an ninh trên tờ tiền đó, như dấu chìm và mực chuyển màu. Quý vị có thể tìm thấy một bản mô tả cụ thể các đặc điểm an ninh và thiết kế trong các thiết kế đồng đô la Mỹ mới nhất tại đây.

Làm cách nào để tôi báo cáo về một tờ tiền giả?

Nếu quý vị nghi ngờ đã nhận được một tờ tiền giả, hãy liên hệ với sở cảnh sát địa phương của quý vị hoặc U.S. Secret Service Bangkok Office (Văn phòng Dịch vụ Bảo mật Hoa Kỳ tại Bangkok).

Các thiết kế cũ của đồng tiền Hoa Kỳ vẫn được coi là hợp pháp chứ?

Chính sách của chính phủ Hoa kỳ quy định rằng tất cả các mẫu thiết kế tiền đô la Mỹ vẫn là đồng tiền hợp pháp bất kể được phát hành khi nào. Chính sách này bao gồm tất cả các mệnh giá của đồng đô la Mỹ từ năm 1914 đến nay.

Chúng tôi nhận thấy rằng ở một số quốc gia, tỷ giá hối đoái và các chính sách chấp nhận dành cho đồng tiền ngoại tệ có thể khác nhau, nhưng thị trường, chứ không phải chính phủ Hoa Kỳ, là yếu tố kiểm soát các tỷ giá này.

Học cách xác thực đồng tiền Hoa Kỳ.

Khám phá các đặc điểm an ninh trên đồng tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang.

Hãy giữ liên lạc hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi.